Rèm tắm My Hero Academia

Hiển thị tất cả 24 kết quả

Rèm tắm My Hero Academia là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ phòng tắm của người hâm mộ My Hero Academia nào. Với chương trình sẽ trở lại vào mùa thứ hai vào mùa Thu năm nay, bây giờ là lúc bạn có thể nhận được phần mềm My Hero Academia của riêng mình trong ngôi nhà của mình. Trên hành tinh này, có một sức mạnh duy nhất được gọi là "Quirk". Nó được chia thành hai loại: Một cho điều thiện và một cho điều ác. Người có Quirk cùng loại mà họ muốn sử dụng sẽ bị thương nặng nếu họ sử dụng nó! Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu những người có quyền hạn này tương tác trực tiếp trong một tình huống căng thẳng?

viVietnamese